Reglement turnaje

REGLEMENT TURNAJE

Podrobné znění reglementu obdrží každé družstvo po příjezdu na turnaj.

Věkové kategorie

Laudon cup je mládežnický turnaj pro chlapce i dívky v těchto věkových kategoriích:

MA – chlapci – narození 1.1.2002 – 31.12.2003
MB – chlapci – narození 1.1.2004 – 31.12.2005
MC – chlapci – narození 1.1.2006 – 31.12.2007

WA – dívky – narození 1.1.2002 – 31.12.2003
WB – dívky – narozené 1.1.2004 – 31.12.2005
WC – dívky – narozené 1.1.2006 – 31.12.2007

 

V příslušné kategorii mohou startovat hráči a hráčky mladší. Pokud k utkání nastoupí hráč/ka starší než dovolují řády turnaje, družstvo bude ze soutěže vyloučeno a jeho utkání se nezapočítávají. Každý hráč/ka může v rámci jedné kategorie nastoupit pouze za jedno družstvo. V turnaji mohou startovat kluby, školní družstva či regionální výběry.

Hřiště

Turnaj se hraje ve dvou v krytých halách o rozměrech 40 m x 20m.

Pravidla

Turnaj se hraje podle mezinárodních pravidel schválených IHF s určitými úpravami.

Míče

A – chlapci hrají s míči o obvodu 58–60 cm,
B – chlapci, A a B – dívky a C – chlapci hrají s míči o obvodu 54–56 cm,
C – dívky hrají s míči o obvodu 50–52 cm,
Pořadatel dodá oficiální míč turnaje pro každou kategorii. Míče budou značky SELECT – HB Maxi Grip samolepící. Lepidla a štěpařské vosky jsou zakázány !

Utkání

Hrací čas:
Kategorie MA a WA hrají 2 x 15 minut s přestávkou 2 minuty.
Kategorie MB a WB hrají 2 x 15 minut s přestávkou 2 minuty.
Kategorie MC a WC hrají 2 x 15 minut s přestávkou 2 minuty.

Ke každému utkání budou delegováni dva rozhodčí. K utkání může nastoupit maximálně 16 hráčů z jednoho družstva, kteří musí být uvedeni v zápisu o utkání. K utkání musí nastoupit minimálně 1 až 4 funkcionáři družstva, kteří musí být také uvedeni v zápisu o utkání.

Soupiska

Každý klub musí před svým příjezdem (nejpozději v den příjezdu) vyplnit soupisku všech svých družstev. Soupiska obsahuje hráče(-ky), kteří podle reglementu mohou hrát za konkrétní družstva přihlášeného klubu. Soupiska družstva obsahuje rovněž minimálně jednoho vedoucího družstva. Každé družstvo předá vyplněnou soupisku před začátkem utkání zapisovateli příslušné haly, bez které nemůže nastoupit k utkání.

Hrací systém

Základní skupiny jsou sestavovány pořadatelem. V těchto skupinách se hraje systémem každý s každým. Podle umístění v základní skupině jsou družstva zařazena do PLAY-OFF.
Hrací systém v jednotlivých kategoriích je závislý na počtu přihlášených družstev. Pořadatel má právo jej změnit.

Postupový klíč

Jako postupový klíč ze základních skupin a hlavní finálové skupiny platí, že o postupujícím rozhodne první
použitelné kritérium z:
1) větší počet získaných bodů ve skupině
2) větší počet získaných bodů ze vzájemných utkání
3) větší rozdíl branek ze vzájemných utkání
4) větší počet vstřelených branek ze vzájemných utkání
5) větší rozdíl branek ze všech utkání ve skupině
6) větší počet vstřelených branek ze všech utkání ve skupině
7) los v případě nerozhodného výsledku vyřazovacích utkání, finálových utkání a utkání o 3. místo, se utkání rozhodne tzv. „sedmičky“.

Ověření totožnosti

Pro potřeby případné kontroly platí, že účastníci jsou povinni se prokazovat cestovním pasem nebo ID kartou opatřenými fotografií. Z důvodů kontroly vyžaduje pořadatel, aby všichni účastníci měli výše uvedené dokumenty prokazující totožnost vždy při sobě. Pořadatel u českých ani zahraničních družstev nekontroluje příslušnost hráče k jednotlivému klubu danou legislativními předpisy jednotlivých federací. Každý účastník (hráč nebo funkcionář) musí rovněž mít při utkání vyplněnou účastnickou kartu (Activity card) vydávanou pořadatelem.

Zdravotní zabezpečení

Pořadatel upozorňuje, že každý účastník turnaje startuje na vlastní nebezpečí. V hale bude přítomna zdravotní služba pro případ první pomoci a ošetření drobných zranění. V případě zranění, které si vyžádá ošetření v nemocnici, si náklady na ošetření, event. pobyt v nemocnici hradí účastníci sami. K ošetření v nemocnici je nezbytné mít stále u sebe průkaz své zdravotní pojišťovny nebo doklad o pojištění v zahraničí.

Jury turnaje

Všechny případy neuvedené v Pravidlech házené IHF nebo v oficiálním reglementu turnaje, budou řešeny jury turnaje. Jury turnaje rovněž řeší veškeré protesty, odvolání a stížnosti na průběh sportovní části turnaje.

Ceny
Ocenění nejlepších družstev

Pořadatel odměňuje cenami nejúspěšnější družstva turnaje, tedy družstva umístěná na prvním, druhém a třetím místě v každé kategorii. Tato družstva obdrží věcnou cenu v podobě originálního poháru. Družstva na prvním, druhém a třetím místě obdrží medaile v počtu hráčů družstva. Ocenění nejlepších družstev proběhne v rámci vyhlášení turnaje po skončení finálových utkání jednotlivých kategorií. Pořadatel odměňuje drobnými upomínkovými předměty nejlepší střelce a brankáře jednotlivých kategorií. Také budou vyhlášeni a oceněni MISS a MISSÁK turnaje. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit rozsah a způsob ocenění nejlepších družstev.