Město Nový Jičín

namesti2009 041 Novy_jicin_central_square

Malebné město Nový Jičín, ležící na jižním okraji Moravské brány v Podbeskydské pahorkatině, vzniklo pravděpodobně v 80. letech 13. století na křižovatce důležitých obchodních cest z Polska a Slezska do Čech a Uher, což mělo příznivý vliv na jeho rozvoj. Nejstarší písemná zmínka o městě však pochází až z roku 1313. Dokládá to listina, vydaná králem Janem Lucemburským, která uděluje městu právo vybírat mýto.

Nový Jičín se může pochlubit neobvykle vysokým počtem pamětihodností, které tvoří Městskou památkovou rezervaci vyhlášenou v roce 1967. Z kulturních památek stojí za vidění pravidelné čtvercové náměstí, které nemá v České republice obdoby. Najdeme zde cenné měšťanské domy lemované podloubím na všech čtyřech stranách. Mezi množstvím nádherných staveb vyniká pozoruhodný renesanční dům s dvoupodlažními lodžiemi, známý pod názvem Stará pošta. Výrazným domem na náměstí je bezesporu také budova radnice ozvláštněná věží s hodinami a ochozem. Střed náměstí zdobí morový sloup z počátku 18. století a kamenná kašna se sousoším tančících sedláků. Na centrální ploše náměstí je dále k vidění socha a kašna sv. Mikuláše, je zde načrtnuta cesta, která náměstím v minulosti úhlopříčně vedla. Novým prvkem na náměstí je vodní dílo, představující devět vodotrysků, zvané Fontána času. Monumentální vzhled náměstí vkusně doplňuje novobarokní helmice nad renesančním ochozem kostelní věže chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Šestiboká bašta v těsné blízkosti chrámu představuje významnou dochovanou část městského opevnění na jihovýchodní straně města z roku 1613.

Vůbec nejstarší památkou města je původně gotický hrad pánů z Kravař, postavený koncem 14. století. Na jeho místě vyrostl v průběhu 15. a 16. století pohodlný renesanční zámek, ukrývající v sobě malou městskou citadelu, postavenou v dobách tureckého nebezpečí. Dnes v budově Žerotínského zámku sídlí Muzeum Novojičínska se stálou a svým druhem ojedinělou expozicí klobouků, které se ve městě vyrábějí již od roku 1799. Originální expozici věnovanou technologickému procesu výroby klobouků můžete zhlédnout v Návštěvnickém centru Nový Jičín – město klobouků. Díky interaktivním prvkům této expozice zažijete aktivní prohlídku, při které odhalíte kouzlo vzniku klobouku od prvotně získané suroviny až po finálně ozdobený výrobek. Návštěvnické centrum sídlí na Masarykově náměstí v tzv. Laudonově domě, ve kterém slavný rakouský maršál v roce 1790 zemřel. Právě generálu Laudonovi je věnovaná nová interaktivní expozice.

Město je ideálním výchozím bodem pro výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí. Celou oblast protkávají značené turistické trasy, cyklotrasy a naučné stezky. Pro milovníky přírody je na okraji města lesopark Skalky. K rekreačním účelům slouží vodní nádrž Čerťák, kde lze kromě koupání i sportovně rybařit. Pouhé 3 km od centra se nachází lyžařský areál Svinec.

    

EXPOZICE GENERÁLA ERNSTA GIDEONA VON LAUDONA

Expozice Generál Laudon se nachází v zrekonstruovaném domu u Laudona na Masarykově nám. č. 45., tzv. “Laudonův dům”, který je sídlem Návštěvnického centra Nový Jičín – město klobouků, organizační složka Města Nový Jičín.

Expozice vás provede se všemi etapami generálova života a přiblíží i charakter daného historického období.

Interaktivní expozice je koncipována jak pro malé návštěvníky, tak i pro historické odborníky.

“V roce 1790 se v okolí Nového Jičína shromáždila velká armáda s níž se měl maršál Ernst Gideon von Laudon pokusit znovu dobýt pro Rakousko ztracené Slezsko. Za vojenské inspekce opevnění koncem června Laudon onemocněl a musel být převezen do Nového Jičína a ulehnout. Dne 14. července v Novém Jičíně umírá. V roce 1800 vyrostl v patře domu hudební a taneční sál – údajně druhý největší na Moravě hned po Brnu. Dům se od počátku 19. století proměnil v hostinec. U příležitosti 200. výročí úmrtí Laudona byla na domě odhalena současná pamětní deska a busta maršála Laudon”.

Laudonův dům , ve kterém Ernst Gideon von Laudon zemřel, se stal přirozeným místem památky na tohoto lidového vojevůdce.

 

250815   

EXPOZICE KLOBOUKŮ

Unikátní expozice věnovaná technologickému procesu výroby klobouku se nachází v prvním poschodí Návštěvnického centra. Kromě hlavního schodiště je výtahem zajištěn i bezbariérový přístup. Vstupenky do expozice jsou k zakoupení v Turistickém informačním centru, ve vstupní části Návštěvnického centra.

Při vstupu do expozice vás na trasu prohlídky nasměruje přehledné grafické schéma. Postupně se seznámíte s pozoruhodným procesem výroby klobouků, a to poutavou a zábavnou formou.

Díky interaktivním prvkům zažijete aktivní prohlídku, při které odhalíte kouzlo vzniku klobouku od prvotně získané suroviny až po finálně ozdobený výrobek. Poznáte také historii kloboučnictví a nakonec si můžete zahrát i na kloboukového návrháře ve tvůrčí dílně.

 

data a fotografie jsou použity s webových stránek města Nového Jičína
https://www.novyjicin.cz/historie/