Družstva

REGISTRACE UKONČENA – VŠECHNY KATEGORIE JSOU NAPLNĚNY !!! Pořadatel TJ Nový Jičín – oddíl házené Termín sobota– neděle 20.5. – 21.5.2017 Startovné do tunaje 1500,- Kč / 60 € Místo 2x sportovní hala na stadiónu TJ Nový Jičín, Purkyňova 48,

Město Nový Jičín

Malebné město Nový Jičín, ležící na jižním okraji Moravské brány v Podbeskydské pahorkatině, vzniklo pravděpodobně v 80. letech 13. století na křižovatce důležitých obchodních cest z Polska a Slezska do Čech a Uher, což mělo příznivý vliv na jeho rozvoj. Nejstarší písemná

Ubytování

Ubytování účastníků je organizováno v Domě dětí a mládeže ve škole nebo v několika typech hotelů. Účastníci si také mohou zařídit ubytování vlastní. Každý účastník turnaje bez ohledu na typ ubytování obdrží tzv. Activity Card. Hotely Pořadatelé nabízí celkem tři